TIPDİL OKUMALARI- TIPDİL reading okuma parçaları, çevirisi ve reading soruları

TIPDİL OKUMALARI- TIPDİL reading okuma parçaları, çevirisi ve reading soruları

TIPDİL OKUMALARI- TIPDİL reading okuma parçaları, çevirisi ve reading soruları

TIPDİL OKUMALARI- TIPDİL reading okuma parçaları, çevirisi ve reading soruları

OKUMA PARÇASI

It does not matter what a company calls its weight-loss program, none have been shown through reliable research to lead to long-term weight loss for more than a minority of those who use it. You might have noticed that many diet companies no longer use the word ‘diet’; they talk about ‘lifestyle’ instead. But diets are still what they sell. The multi-billion-dollar diet industry has a huge advertising presence, and your daughter will see the advertisements everywhere. This decades-long marketing effort has convinced most people of a false idea – that fat people are fat because they lack the determination to keep weight off over a long period of time. We are taught to ignore fat people, to be fearful of becoming one of them, or if we are already fat, to do all that we can to shape our bodies into a slimmer physique. The incredible thing is that after all this marketing and all the government campaigns, there is not a single country in the world that has successfully reduced obesity rates.

 

ANAHTAR KELİMELER

reliable (adj) : güvenilir
research (n) : araştırma
lead (v) : yol açmak, sebep olmak
weight (n) : kilo, ağırlık
minority (n) : azınlık
notice (v) : farketmek
huge (adj) : çok büyük, devasa
advertising (n) : reklam
convince (v) : inandırmak, ikna etmek
determination (n) : kararlılık
ignore (v) : ihmal etmek, görmezden gelmek
slim (adj) : ince, zayıf
incredible (adj) : inanılmaz
government (n) : hükümet, devlet
successfully (adv) : başarılı şekilde
reduce (v) : azaltmak, indirmek
rate (n) : oran

 

SORULAR

1) The author stresses that weight-loss programs ----.

A) play a significant role in informing people about the dangers of obesity

B) should involve children to help them avoid obesity

C) are remarkably useful even though a small number of people go on a diet

D) get poor support from the advertising sector although they are very common

E) are not supported by careful scientific studies

 

2) It can be understood from the passage that ----.

A) contrary to what advertisers claim, determination might be the key to keeping your weight under control

B) diet companies try to do their best to reduce obesity rates

C) being exposed to advertisements, people are highly motivated to lose weight

D) using the word ‘lifestyle’ instead of ‘diet’ has gained diet companies more customers

E) advertisements of diet companies have made people doubtful about the efficacy of weight-loss programs

 

3) One can infer from the passage that ----.

A) obesity rates can be effectively reduced if more advertisements are displayed

B) diet advertisements have made people become more aware of the threat posed by obesity

C) it is very hard to understand the relation between diet and obesity in today’s world

D) the fight against obesity seems far from being won very soon

E) governments should ban misleading diet advertisements to protect citizens from their harmful effects

 

CEVAP ANAHTARI

1) E

2) C

3) D

uzmantıpdil

TAMAMEN TIPDİL FORMATINDA 30 OKUMA PARÇASI, VİDEO ANALİZİ, SORULAR VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI İÇİN SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİRSİNİZ.

 

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

It does not matter what a company calls its weight-loss program, none have been shown through reliable research to lead to long-term weight loss for more than a minority of those who use it.

Bir şirket kendi kilo verme programına ne ad verirse versin, (bu programların) hiçbirinin onu kullanan çok az sayıdaki insan için uzun dönemli kilo vermesine yol açacağı güvenilir bir araştırmayla ipatlanmamıştır.

You might have noticed that many diet companies no longer use the word ‘diet’; they talk about ‘lifestyle’ instead.

Bir çok diyet şirketinin artık diyet kelimesini kullanmadığı ve bunun yerine yaşam tarzını tercih ettiğini siz de farketmiş olabilirsiniz.

But diets are still what they sell.

Ama hala sattıkları şey diyettir.

The multi-billion-dollar diet industry has a huge advertising presence, and your daughter will see the advertisements everywhere.

Milyarlarca dolarlık diyet endüstrisi çok büyük bir reklam görünürlüğüne sahiptir, ve kızkardeşiniz heryerde bu reklamları görecektir.

This decades-long marketing effort has convinced most people of a false idea – that fat people are fat because they lack the determination to keep weight off over a long period of time.

Bu onlarca yıllık pazarlama çabası çoğun insanı, şişman insanların uzun süre kilo verme kararlılığından yoksun oldukları gibi bir yanlış bir fikre inandırmıştır.

We are taught to ignore fat people, to be fearful of becoming one of them, or if we are already fat, to do all that we can to shape our bodies into a slimmer physique.

Bize şişman insanları önemsememek, onlardan biri olmaktan korkmak, ya da zaten şişmansak daha ince bir vucuda sahip olmak için yapabileceğimiz herşeyi yapmak öğretiliyor.

The incredible thing is that after all this marketing and all the government campaigns, there is not a single country in the world that has successfully reduced obesity rates.

İnanılmaz olan şey tüm bu pazarlama ve devlet kampanyalarınndan sonra bile, dünyada obezite oranlarını başarılı şekilde azaltan tek bir ülke bile yok.

 

TAMAMEN TIPDİL FORMATINDA 30 OKUMA PARÇASI, VİDEO ANALİZİ, SORULAR VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI İÇİN SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİRSİNİZ.

 

 

 
Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

tipdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!